Πιστοποιήσεις
CCC Certificate
Επικοινωνήστε μαζί μας
Shenzhen Launch Co., Ltd add Γραφείο: Αίθουσα 612, Κτίριο 3, Zhongxing Industrial City, Chuangye Road, NanshanDistrict, Shenzhen,...Επικοινωνήστε τώρα
Ειδήσεις
Η θέση σας:Αρχική Σελίδα > Ειδήσεις > Industry News > Cleaning Stainless Steel 

Cleaning Stainless Steel 

  • Συγγραφέας:Celia Chen
  • Πηγή:www.launch-china.com
  • Απελευθερώστε για:2014-05-08

The stainless steel products have widely used in the indoor or outdoor decorative buildings. The stainless steel products, if take care and clean well, it can keep long time application and new fresh outlooks forever. Everybody should learn how to clean the stainless steel, that is very important.


Watch out for scratches!
The important thing to remember is that stainless steel can be scratched by careless handling or aggressive scrubbing. Just like you would take care of a polished timber finish, avoid dragging rough items across the surface and be aware that grit trapped under other objects can be the culprit.


Avoid bad chemistry
Stainless steel may discolor if left in contact with salts or acids for extended periods. Also avoid leaving carbon steel items in contact with stainless steel, particularly if wet. But if you observe ordinary hygiene measures, like timely cleaning-up in food preparation areas, you won't have any problems.


Fingerprints, oil & grease marks
If a mild detergent or dishwashing detergent doesn't shift unsightly finger marks, get rid of them with a bit of glass cleaner on a soft cloth. You can also use a small amount of alcohol, Methylated spirits, acetone or mineral turpentine. Then rinse with clean water and dry. You can give longer protection to high traffic areas by lightly rubbing with olive oil or baby oil followed by a polish and shine using a soft clot.


Tea & coffee stains
Discoloration from tea and coffee stains can be removed by soaking in a solution of boiling water and baking powder. Remember to rinse well and wipe dry.

Sticky labels
Remove sticky labels as soon as possible. Gentle heat from a hair dryer or a glue gun generally softens the glue for easy removal, or you can warm stainless steel pots and pans in the oven before peeling off the labels. Eucalyptus oil based cleaners (or eucalyptus oil on its own) often work well to remove adhesives. Ensure you don't leave any glue on the surface It could trap dirt or break down and cause staining.


Rust marks
Apply cream cleanser with a soft damp cloth and rub gently. If the mark still won't shift, it might be necessary to use a proprietary stainless steel cleaner. These are usually based on dangerous chemicals (such as phosphoric, oxalic or sulphamic acids) and must be handled with care according to the manufacturer's directions. After cleaning it is important to neutralise the acid with a 1% ammonia or baking powder solution, rinse with clean water and wipe dry. If the rust has worn away the surface, don't despair! Bad rusting can be repaired with professional polishing but you will need to get expert advice Paint.
Apply paint stripper, taking care to follow the safety instructions. You may need to use a nylon brush or scouring pad, but avoid metal scrapers at all costs - they will damage the surface.